DaaTo Service werkt met het VSR-kwaliteitsmeetsysteem. Dit systeem speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om van te voren een minimum aanvaardbaar reinheidsniveau vast te leggen en om een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. Dit doen wij al jaren voor DSO en het uitgangspunt is minimaal een 8! Terug

Neem contact met ons op