DSO HEEFT IN 2020 HET KEURMERK “VERANTWOORD SCHOON” BEHAALD VOOR HET GEHELE BEDRIJF

LOSK-QMS: ONZE DKS EN KMS METINGEN De aanleiding voor de ontwikkeling van LOSK-QMS zit in drie facetten die met de traditionele methode van kwaliteitsmetingen niet voldoende aan de orde komen.

De feitelijk kwaliteit meten is niet mogelijk op basis van visuele waarnemingen Met LOSK-QMS wordt de feitelijke kwaliteit bepaald door de werkwijze (processen) die resulteren in een hygiënisch en visueel eindresultaat. Aangezien visuele kwaliteit bedrieglijk kan zijn.

Een meting moet concreet bijdragen aan de weg naar optimalisatie van kwaliteit Bij de traditionele meetmethode worden alleen constateringen gedaan. De onderliggende processen die de oorzaak van die constateringen zijn blijven buiten beeld. Met LOSK-QMS worden ook de processen en het eindresultaat bekeken 

De wetenschap of er maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt is voor u als klant steeds belangrijker Met LOSK-QMS wordt ook beoordeeld of er verantwoord en veilig met mens materiaal en milieu wordt omgegaan.

Terug

Neem contact met ons op